SPONSORLU İÇERİK - HUAWEI

Huawei, önümüzdeki 10 yılın trendlerini keşfetmek için Akıllı Dünya 2030 Raporu’nu yayınladı

9 Aralık 2021, Perşembe

Şirketin sektör ortaklarıyla birlikte düzenlediği Akıllı Dünya 2030 Forumu'nda konuşan Huawei BT Ürünleri ve Çözümleri İcra Direktörü David Wang, Akıllı Dünya 2030'u keşfetmek konulu açılış konuşmasında; önümüzdeki on yıl içinde dünya ve endüstri eğilimlerini tahmin ederek endüstrilerin yeni fırsatları belirlemesine ve yeni değerleri keşfetmesine yardımcı olunması gerektiğini söyledi.

Huawei son üç yılda, 1.000'den fazla akademisyen ve iş ortağı ile önemli iş birlikleri gerçekleştirirken, 2.000'den fazla çalıştay düzenledi. Birleşmiş Milletler, Dünya Ekonomik Forumu ve Dünya Sağlık Örgütü gibi etkin kuruluşlarla bir araya geldi. Huawei, Nature ve IEEE gibi bilimsel dergilerden içgörüler elde etti ve ilgili endüstri dernekleri ve danışmanlık firmalarının yanı sıra, uzmanlardan da birçok görüş aldı. Huawei bu çabalarla, önümüzdeki on yıldaki BT ve uygulama eğilimlerine ilişkin öngörüler sağlayan Akıllı Dünya 2030 raporunu hazırladı.

Rapor, makro düzeyde keşif için sekiz disiplinler arası ve alanlar arası yön önermektedir. Bilgi teknolojileri, insan gelişiminin kritik sorunlarını nasıl çözebileceğini, kuruluşlara ve bireylere hangi yeni fırsatların sunulabileceğini gösterir. Rapor; endüstri düzeyinde, iletişim ağları, bilgi işlem, dijital güç ve akıllı otomotiv çözümlerinin gelecekteki teknolojilerin gelişimine etkilerini ortaya koyuyor.

Wang, "30 yıl önce hayatı iletişim yoluyla zenginleştirmeye karar verdik. 10 yıl önce dünyanın her köşesini birbirine bağlamaya, daha iyi ve bağlantılı bir dünya inşa etmeye karar verdik. Şimdi vizyonumuz ve misyonumuz dijitali her yere taşımak, tamamen bağlantılı, akıllı bir dünya için kişi, ev ve organizasyonlara erişmek. Akıllı dünyaya doğru hızla gittiğimize inanıyoruz” diyor.

Aralarında ünlü fütürist Steven Johnson, Dünya Elektrikli Araçlar Birliği'nin Kurucusu ve Dönüşümlü Başkanı Chen Qingquan, Roland Berg Küresel Yönetim Komitesi Eş Başkanı Denis Depoux ve Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi Başkan Yardımcısı Wang Zhiqin de dahil olmak üzere birçok önemli konuk bu forumda konuşmacı olarak davet edildi. Konuşmacılar, akıllı dünya hakkındaki görüşlerini paylaştılar ve BT'nin sosyo-ekonomik kalkınmayı nasıl daha iyi yönlendirebileceğini tartıştılar.

Önde gelen fütürist ve bilim yazarı Steven Johnson'ın dediği gibi, üstel bir büyüme çağına giriyoruz. Önümüzdeki yıllar, insan ve makine zekası arasındaki işbirliğinin altın çağı olacak ve algoritmalar insan zekasını geliştirecek. Teknoloji katlanarak büyüdükçe, tüm toplum bundan faydalanacaktır.

Huawei, Akıllı Dünya 2030 Forumu’nda önümüzdeki on yıla ilişkin en yeni araştırmaları ve öngörüleri sistematik olarak ilk kez paylaştı. Bu paylaşım, özellikle küresel dijital dönüşüm ve dijital ekonomi için toplumsal kalkınmaya büyük değer katacaktır.

Gelecekte ne kadar ileri gideceğimizi hayal gücü, geleceğe ne kadar çabuk ulaşacağımızı ise eylemler belirleyecek. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. Akıllı dünyaya giden yolda hâlâ üstesinden gelinmesi gereken birçok zorluk var. David Wang'ın konuşmasının sonunda söylediği gibi, "En büyük bilgeliğin paylaşılan fikirlerde bulunduğuna inanıyoruz. Hayaller sosyal ilerlemenin temel itici gücüdür. Önümüzdeki on yıla doğru ilerlerken, daha iyi ve akıllı bir dünyayı şekillendirmek için birlikte çalışalım."

Rapora genel bakış:

Akıllı Dünya 2030

2030'da daha fazla gıda, daha geniş yaşam alanları, yenilenebilir enerji, dijital hizmetler ve trafiğin olmadığı daha iyi bir hayat yaşayacağız. Verimsiz ve tehlikeli işleri makinelere bırakabileceğiz ve dijital hizmetlere güvenli erişim sağlayabileceğiz. Bu ihtiyaçları karşılamak için sağlık, gıda, yaşam ve ulaşım dahil olmak üzere sekiz yön belirledik.

2030'da, tıbbi verileri hesaplayarak ve modelleyerek, odağı tedaviden önlemeye kaydırarak potansiyel sağlık sorunlarını belirleyebileceğiz. IoT ve AI tarafından desteklenen hassas tıbbi çözümler gerçek olacak.

2030'da iklimden etkilenmeyen dikey çiftlikler büyük ölçekte uygulanacak, böylece herkese yeşil gıda sağlayabiliriz. 3D baskı, beslenme ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapay et üretmemizi mümkün kılacaktır.

Evlerimiz ve ofislerimiz sıfır karbonlu binalar olacak. Yeni nesil IoT teknolojisi, ihtiyaçlarımızı anlayan uyarlanabilir ev ortamları oluşturacak.

Yeni enerji araçları mobil "üçüncü alan" olacak. Yeni uçaklar, acil durum hizmetlerini daha verimli hale getirecek, tıbbi malzeme maliyetini azaltacak ve işe gidip gelme şeklimizi değiştirecek.

Sağlık, gıda, yaşam alanları ve ulaşımın yanı sıra Huawei, şehirlerin, enerjinin, işletmelerin ve dijital güvenliğin geleceğini de araştırdı. 2030'da sonsuz olasılıkları keşfetmek için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

İletişim Ağı 2030: Önümüzdeki on yılda, ağ bağlantısının nesneleri ve sınırları genişlemeye devam edecek. 2030 yılına kadar, XR, çıplak gözle 3D görüntüleme, dijital dokunma ve dijital koku gibi teknolojiler daha da geliştikçe, yeni nesil ağlar aracılığıyla sürükleyici bir deneyim yaratacaktır. Aynı zamanda, ağlar milyarlarca insanı birbirine bağlamaktan yüz milyarlarca nesneye evrilirken, ağ tasarımları insan bilişinden makine bilişine odaklanacak. Yüz milyarlarca nesne ve devasa veri için çok seviyeli bilgi işlem altyapısının ve ayrıca bağlantı sağlayan bilgi işlem güç ağlarının ortaya çıktığını göreceğiz. Ek olarak, geleceğin dört ağ senaryosu yavaş yavaş gerçeğe dönüşecek. Evler, ofisler ve araçlar, uydu geniş bant internet, endüstriyel internet ve bilgi işlem güç ağı için tutarlı bir deneyim sağlayacak ağlar haline gelecek.

Akıllı dünyanın bir parçası olarak, 2030'un iletişim ağı, kübik geniş bant ağlara, deterministik deneyime, yerel yapay zekaya, HCS'ye, güvenlik ve güvenilirliğe ve yeşil ve düşük karbonlu ağlara doğru gelişecektir. Huawei, 2030 yılına kadar toplam küresel bağlantı sayısının 200 milyara ulaşacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda, kurumsal ağ erişimi, ev geniş bant erişimi ve bireysel kablosuz erişim, 10 Gbit/sn bağlantı çağını başlatarak 10 Gbit/sn'yi aşacak.

Bilişim 2030: 2030'a kadar dijital ve fiziksel dünyalar, insanların ve makinelerin algısal ve duygusal olarak etkileşime girmesine izin vererek sorunsuz bir şekilde yakınsayacak. AI her yerde olacak ve insan sınırlarını aşmamıza yardımcı olacak. Bilim adamlarının mikroskopları ve teleskopları olarak hizmet edecek, en küçük kuarklardan en büyük kozmolojik fenomenlere kadar her şeyi anlamamızı kolaylaştıracak. Halihazırda dijital teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanan endüstriler, AI ile daha akıllı hale gelecek. Bilgi işlem enerji verimliliği çarpıcı bir şekilde artacak ve bizi sıfır karbon dönemine yaklaştıracak. Dijital teknolojiler, küresel karbon nötrlüğü hedefine ulaşmak için bir araç haline gelecek.

Bilgi işlem fiziksel sınırlarına yaklaşıyor, bu nedenle yazılım, mimari ve sistemlerde inovasyona ihtiyaç var. Daha da önemlisi, tüm endüstrinin bilgi işlem için yeni bir temeli ortaklaşa keşfetmesi, yarı iletkenlerin fiziksel sınırlarını aşması ve bilgi işlemi daha çevreci, daha güvenli ve daha akıllı hale getirmesi gerekiyor. Huawei, 2030 yılına kadar insanlığın genel amaçlı bilgi işlem gücünün 10 kat ve yapay zeka işlem gücünün 500 kat artmasıyla yottabayt veri çağına gireceğini tahmin ediyor.

Dijital Güç 2030: Önümüzdeki on yılda insanlık, düşük karbonlu kalkınma, elektrifikasyon ve akıllı dönüşüm için çabalayarak dijital güç çağına girecek. Fotovoltaik ve rüzgar enerjisi gibi yeni yenilenebilir enerji kaynakları, kademeli olarak fosil yakıtların yerini alacak. Güç elektroniği teknolojisi ve dijital teknoloji, enerji sistemi genelinde "bitten vat yönetimine" olanak sağlamak ve "enerji bulutu" üzerinde çeşitli akıllı uygulamaları gerçekleştirmek için derinlemesine bir araya geliyor. Huawei, 2030 yılına kadar güneş enerjisinin ana güç kaynaklarımızdan biri olacağını, küresel elektrik üretiminde yenilenebilir enerji oranının %50 olacağını, nihai enerji tüketiminde elektriğin payının %30'unu, satılan yeni araçların oranı olarak elektrikli araçların %50'yi aşacağını ve yenilenebilir enerjinin dijital altyapının %80'ine güç vereceğini öngörüyor.

Akıllı Otomotiv Çözümü 2030: Önümüzdeki on yılda, elektrifikasyon ve zeka durdurulamaz olacak ve bilgi teknolojileri otomotiv endüstrisi ile daha da yakınlaşacak. Otomotiv endüstrisi, akıllı sürüş, akıllı alanlar, akıllı hizmetler ve akıllı operasyonların gelişimine tanıklık edecek. Huawei, akıllı otomotiv endüstrisini etkinleştirmek ve otomobil üreticilerinin daha iyi araçlar üretmesine yardımcı olmak için bilgi teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor.

Akıllı sürüşün nihai amacı, trafik kazalarının görülme sıklığını büyük ölçüde azaltmak ve kullanıcılara verimli ve sorunsuz seyahat deneyimleri sunmak için otonom sürüş gibi teknolojileri kullanmaktır. Akıllı sürüş şimdiye kadar çoğunlukla yüksek hızlı yollar ve kampüs yolları gibi kapalı yollarla sınırlıydı, ancak kentsel alanlardakiler gibi halka açık yollarda yavaş yavaş daha fazla uygulama görecek. Araçlar yeni bir akıllı alan haline gelecek.

ICT desteğiyle yapay zeka, biyometrik tanıma, araç içi optik sensörler ve AR/VR gibi teknolojiler kokpite yeni özellikler getirecek. Akıllı araçlar gerçekten esnek bir mobil alandan sanal ve fiziksel dünyaları entegre eden akıllı bir yaşam alanına dönüşecek. Huawei, 2030'a kadar otonom araçların Çin'de satılan yeni araçların% 20'sini oluşturacağını, elektrikli araçların satılan yeni araçların% 50'sinden fazlasını oluşturacağını, araçların 5.000 TOPS'un üzerinde bilgi işlem gücüyle geleceğini ve bağlantı başına araç içi ağ iletim hızının 100 Gbps'yi aşacağını öngörüyor.

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.huawei.com/en/giv

Paylaş:

Bu içeriği beğendiyseniz daha fazlası için ücretsiz üye olun!

SEÇENEKLERİ GÖRÜNTÜLE

Sınırsız Erişime Sahip Olmanın Tam Zamanı

HBR Türkiye içeriğine bir yıl boyunca tüm platformlardan erişin!
ABONELİĞİMİ BAŞLAT

Tüm Arşive Gözatın

Paylaş