SPONSORLU İÇERİK - ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ

Entegre Düşünce ve İyi Yönetişim

28 Mart 2024, Perşembe

Organizasyonların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için temel bir yapı taşı olan kurumsal yönetişim, şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük ve sorumluluk gibi ilkelere dayanan bir strateji gerektiriyor. Şirketin tüm paydaşlarını kapsayan etkili bir kurumsal yönetişim stratejisi ve beraberinde gelen doğru uygulamalar, risklerin azaltılmasına, yatırımcı güveninin artırılmasına ve uzun vadeli stratejik hedeflere ulaşılmasına yardımcı oluyor.

Kurumsal yönetişimin farklı boyutlarını ele almak üzere, Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Argüden Oskay’ın moderatörlüğünde gerçekleşen bu keyifli sohbette Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Mervyn King Güney Afrika'daki kurumsal yönetişim yapısını şekillendirmekten uluslararası alanda entegre raporlamayı teşvik etmeye kadar uzanan etkileyici yolculuğunu paylaşıyor.

Prof. King'in "Entegre Düşünce: 21. Yüzyılın İş Yapma Şekli" başlıklı kitabında bahsedilen yaklaşımın analiz edildiği sohbette entegre düşüncenin tüm paydaşların kararlara katılmasını sağlamak açısından öneminin, şirketlerin kendilerini toplumun bir parçası olarak görmelerinin gerekliliğinin ve entegre raporlamanın sürdürülebilir bir gelecek için kurumsal karar alma süreçlerinde nasıl bir dönüşüm aracı olarak kullanılabileceğinin altı çiziliyor.

Paylaş:

Bu içeriği beğendiyseniz daha fazlası için ücretsiz üye olun!

SEÇENEKLERİ GÖRÜNTÜLE

Sınırsız Erişime Sahip Olmanın Tam Zamanı

HBR Türkiye içeriğine bir yıl boyunca tüm platformlardan erişin!
ABONELİĞİMİ BAŞLAT

Tüm Arşive Gözatın

Paylaş