Yılmaz Özcan

Eaton Ülke Müdürü

‘’Vizyonumuz, Güç Yönetimi Teknolojilerinin Kullanımıyla Çevreyi İyileştirmek.’’

17 Ağustos 2022, Çarşamba

Dünya hızla dijitalleşen bir düzende ilerlerken, hayatımızda sürdürülebilirliği ve kaynakların varlığını yeniden sorgulamamız gereken de pek çok mesele ortaya çıkıyor. Zira daha çok üretmek için tüketmek, tüketmek için de üretmek gibi bir döngüye girmiş durumda; var olan kaynakları sınırsızmışcasına harcıyoruz. Ancak bunun kontrolü, zannedilenden çok daha kritik bir durumda. Eaton bir güç yönetimi şirketi olarak, küresel ölçekte güçlenen teknolojik bir altyapının nasıl sürdürülebilir bir mekanizmaya kavuşabileceği üzerine çalışıyor. Bizler de çalışmalarını, hedeflerini Eaton Ülke Müdürü Yılmaz Özcan ile konuştuk.

Eaton, güç yönetimi teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini ve çevreyi iyileştirmeyi; hizmetleriyle bu bağlamda fayda oluşturabilmeyi misyon edinmiş bir şirket olarak sürdürülebilir çözümleri, var olan teknolojik altyapı ile nasıl birleştiriyor? Burada yenilikçi çözümlerin teknoloji dünyasına ve bireylerin gündelik yaşamına daha iyi adaptasyonunu sağlamak adına yürüttüğünüz projeler ve stratejiler söz konusu mu?

Bir şirketin başarısının finansal sonuçlarının yanı sıra, çevreye bağlılığı ve topluma katkıları ile ölçülmesi gerektiğine inanıyoruz. Eaton’ın vizyonu, sizin de belirttiğiniz üzere güç yönetimi teknolojilerinin ve hizmetlerinin kullanımıyla yaşam kalitesini artırmak ve çevreyi iyileştirmektir. Stratejimiz ve 2030’a değin olan sürdürülebilirlik hedeflerimiz, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ilerletmeye yardımcı oluyor. Eaton olarak, müşterilerimizin ve onların müşterilerinin gücü, bizim vizyonumuzu tamamlayacak şekilde yönetmelerine yardımcı olacak ürün ve hizmetleri sağlamayı amaçlıyoruz. Enerji dönüşümünde,  elektrifikasyonda, dijitalleşmede, olumlu etkiye sahip ürünlerde sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. 2021'de net satışlarımızın yüzde 65'i elektrifikasyon, enerji dönüşümü, elektrik şebekesinin dayanıklılığı, kara ve hava taşımacılığında verimliliğin artırılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesini sağlayan sürdürülebilir çözümlerimizden geldi. Örneğin tek bir konut için bu kapsamda sağladığımız çözümler arasında enerji depolama ünitesi, ev enerji yönetim sistemi ve yazılımı, akıllı elektrikli araç şarj üniteleri, bağlantılı kablolama cihazlarını sayabiliriz. En güçlü sera gazı olan SF6 gazına alternatif olarak üretilen SF6 gazı içermeyen vakum teknolojili Xiria RMU ünitemiz 2002 yılında piyasaya sunulduğundan  bu yana 100.000'den fazla satılarak, pazarın bu alternatif ürünlere olan güvenini kanıtlıyor.

Pandemi süreci pek çok teknoloji odaklı çalışan şirketi yakından etkiledi. Bu bağlamda dijitalleşmenin arttığı ve bu artışla yeni fırsatların doğduğu bir süreçte, Eaton ne gibi faaliyetlerde bulundu? Pandeminin etkisi, Eaton’da nasıl bir etki gösterdi?

Dijitalleşme küresel bir güç yönetim firması olan Eaton’ın her zaman odağında olan bir konu olmakla beraber, 2020 yılının başında COVİD-19 pandemisinin tüm dünyaya yayılması ile birlikte bir endüstri ve yaşam modeline dönüştü. Verilerin kullanımının arttığı bu noktada müşterilerimize dijital teknolojiler ve siber güvenlik gibi çözümler sunuyoruz. Ayrıca ürettiğimiz dijital teknolojiler ile enerji talebindeki sürekli artışa karşılık müşterilerimize akıllı güç yönetimi konusunda fırsatlar sunuyoruz.

Eaton,  2020’nin son çeyreğinde “Brightlayer™ dijital alt yapısını sektöre duyurdu. Bu yeni platform ile şirket akıllı bir güç yönetim firmasına dönüştü. Eaton, Brightlayer dijital alt yapısından yararlanarak, müşterilerin güvenli, bağlantılı ve akıllı varlıklardan gelen veriler ve öngörüler aracılığıyla gücün nasıl kullanıldığını, depolandığını ve dağıtıldığını optimize etmelerini sağlıyor. Bu dorğrultuda güç yönetimini dönüştürmek için bağlı cihazlar, bulut ve mobil platformlar, yapay zeka ve geniş ölçekte makine öğrenimi gibi dijital teknolojilerden yararlanıyoruz. Brightlayer, dijital temeli 4 katmandan oluşur: veri, platform, çözümler ve deneyim. Müşterilerimiz, ister mevcut varlıklardan verilere erişim, ister içgörüler sağlamak için Eaton'ın dijital platformundan ve benzersiz yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarından faydalanma, ister Eaton'ın endüstri odaklı akıllı güç yönetimi çözümleri paketini uygulama gibi herhangi bir katmanla etkileşim kurma becerisine sahiptir. Brightlayer platformumuzda Utilities, Veri Merkezleri ve Endüstriyel paketler mevcuttur.

Enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş gibi konularda spesifik kurumların farkındalığı ne yazık ki tüm ekosistemin dönüşümüne izin vermiyor. Eaton olarak sizler, bulunduğunuz ağı genişletmek ve yeni paydaşlıklarla bu enerji dönüşümünü hızlandırmak adına neler yapıyorsunuz?

2030 yılı itibariyle dünya genelindeki kurulu enerji depolama sistemleri 13 katına çıkması, veri ve hesaplama için 4 katı elektriğe ihtiyaç duyulması,  elektrikli araçların kullanımı ile birlikte küresel elektrik talebinde yüzde 27 bir artış öngörülmektedir. Buna ek olarak da 2050 yılına kadar dünyaki enerji ihtiyacında bugüne oranla yüzde 57’den fazla bir artış ve küresel bina enerjisi payında yüzde 50 bir artış olacağı tahmin ediliyor.  Ayrıca 2035 yılına kadar, dünyada kullanılan enerjinin yarısı yenilenebilir enerjiden sağlanması söz konusu.

Bu noktada Eaton’ın “Everything As a Grid” yaklaşımımız gücün dağıtılması, depolanması ve tüketim şeklini yeniden tanımlamaktadır. Yakın zaman kadar olan dönemde şebeke gücü merkezi bir kaynakta üretilmekte ve tüketicilere tek yönlü akmaktı idi. Bu yeni “Everything As a Grid” enerji ekosisteminde tüketiciler de kendi enerjilerini üretip depolayabiliyor ve onu şebekeye geri göndererek iki yönlü bir güç akışı yaratmaktadır. Kendi kendine üretilen güç daha yaygın hale gelmekte ve dijitalleşme daha fazla bağlantıyı, daha fazla enerjiyi ve veriyi her zamankinden daha fazla şebekede iki yönlü olarak akıtacaktır. Bu sayede karbon ayakizi ve enerji maliyetleri azaltılır, daha dayanıklı bir şebeke ile otomasyon etkinleştirilir ve veriye dayalı karalar alınması sağlanır. Müşterilerimizin yeni enerji zincirindeki zorlukları ve fırsatları anlamalarına yardımcı olarak, onların elektrifikasyonu benimsemelerini ve yenilenebilir enerji ile yeni elektrikli uygulamaları etkin bir şekilde entegre etmelerini sağlıyoruz. Daha akıllı, uyarlanabilir ve istikrarlı bir şebeke oluşturmaya yardımcı olmak için mikro şebekeler, dijitalleştirme, enerji depolama ve güç yönetimi konusundaki uzmanlığımızı da uyguluyoruz. Örneğin, elektrikli araç şarj altyapısını binalara entegre ederek, enerji geçişi sırasında elektrikli mobiliteye hızlı geçişi de destekliyoruz. Elektrikli araç şarjının hem daha yaygın olarak kullanılabilir olmasını hem de yerel yenilenebilir enerji üretiminin hakim olmasını sağlıyoruz.

Günümüzde karbon ayak izinin azaltılması için ciddi çabalar vermek durumundayız. Eaton, karbon ayak izinin azaltılması için nasıl bir perspektifle hareket ediyor? Bu perspektifle elde edilen çıktıların çevresel etkisini ise nasıl ölçümlüyorsunuz?

Sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere gezegenimizin ve insanlığın karşı karşıya olduğu küresel ısınma ve iklim krizi bilim insanlarının tek başına çözeceği bir konu değildir. Tüm şirketlerin, tüm ulusların ve bireylerin şu anda aktif olarak harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Eaton, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 2030 yılına kadar faaliyetlerinde karbon nötr olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini hafifletmek için bilime dayalı hedeflere bağlı kalarak dünya sıcaklığının 1,5 ° C'ye yükselmesini sınırlamak için küresel harekete katılacağını açıkladı. 2018'den bu yana, operasyonlarımız tarafından yayılan toplam sera gazı miktarını 153.797 metrik ton CO2’e azalttık, bu da yüzde 16'lık bir düşüş anlamına geliyor ve hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir oranda yol aldık.  Hedeflerimiz arasında şirketimizin operasyonlarından kaynaklanan karbon emisyonlarının 2030 yılına kadar en az yüzde 50 oranında azaltılması, üretim tesislerimizin yüzde 100'ünü sıfır atık depolama alanı olarak sertifikalandırılması ve Eaton'ın karbon nötrlüğüne ulaşacak şekilde konumlandırılması yer alıyor. Eaton, bu kapsamda ayrıca dolaylı emisyonlarını yüzde 15 oranında azaltmak için müşterileri ve tedarikçileri ile birlikte çalışacak. Karbon nötr ilgili sürdürülebilirlik hedeflerimiz arasında operasyonlarımızda enerji tasarruflu çözümler uygulamak, yenilenebilir enerji üretimini ve satın alımlarını optimize etmek, çöp sahasına sıfır atık girişimimizi hızlandırarak ve yeni su hedefimiz için başarılı atık azaltma yaklaşımımızı tekrarlayarak operasyonel ayak izimizi azaltmaya devam etmeyi ve enerji sözleşmelerimizde yeşile dönüşümü sayabiliriz. Bunun yanı sıra, ürettiğimiz ürünlerin de karbon ayak izlerini de azaltmak için önemli oranda AR&GE yatırımları yapıyoruz. Örneğin sürdürülebilir malzemeler ve son derece verimli üretim teknolojilerini kullanılarak üretilen Eaton UPS ürünlerimiz karbon ayak izinde önemli oranda azalma sağlıyor. Bildiğiniz üzere Elektrikli Araçlar sıfır karbon yayar, bu nedenle yollarda ne kadar çok elektrikli araç olursa, ülkelerin karbondan arındırma hedeflerini karşılamalarına yardımcı olan karbon tasarrufu o kadar büyük olur. Bu doğrultuda karbon ayak izinin azaltılması için önemli yatırımlar yaptığımız bir diğer ürün grubu da elektrikli araç şarj istasyonlarıdır. Operasyonlarımızda karbon ayak izimizin azaltılması ile ilgili faaliyetlerin çıktılarını ölçümleme konusuna gelince, şirketin CEO'sunun başkanlık ettiği bir yönetici sürdürülebilirlik konseyi, şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin gözetimini sağlamaktadır. Ayrıca, müşteriler için enerji verimli çözümler oluşturmak üzere önümüzdeki 10 yıl içinde AR&GE’ye 3 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığımızı paylaşmak isterim.

Elektrikli araçlar Türkiye’de de yavaş yavaş yaygınlamaya başlayan ama teknik bağlamda, bilhassa da şarj etme imkanları açısından, erişilebilirliğin halen düşük olduğu bir konumda. Bu doğrultuda Eaton nasıl kolaylaştırıcı ve erişilebilir bir etki ortaya koymaya çalışıyor?

Eaton, Üçay Mühendislik ile Türkiye’de yaptığı partnerlik anlaşmasıyla beraber şarj istasyonları tarafında, 81 ilde en hızlı ve en güvenilir şekilde ürün tedariği, kurulumu ve sonrasında da servisi konusunda destek veriyor. Yerli ve yabancı üretim elektrikli araçların artmasıyla beraber, altyapıyı bu talebe önden hazırlama konusunda çalışmalarını aktif bir şekilde yürütüyor. Ayrıca Elektrikli Araç şarj altyapısını binalara entegre ederek, enerji geçişi sırasında elektrikli mobiliteye hızlı geçişi de destekliyoruz. Elektrikli araç şarjının hem daha yaygın olarak kullanılabilir olmasını hem de yerel yenilenebilir enerji üretiminin hakim olmasını sağlıyoruz.

Paylaş:

Bu içeriği beğendiyseniz daha fazlası için ücretsiz üye olun!

SEÇENEKLERİ GÖRÜNTÜLE

Sınırsız Erişime Sahip Olmanın Tam Zamanı

HBR Türkiye içeriğine bir yıl boyunca tüm platformlardan erişin!
ABONELİĞİMİ BAŞLAT

Tüm Arşive Gözatın

Paylaş