Emre Alaman

HP Türkiye Genel Müdürü

''Liderlerin Bugün Attığı Adımlar, Önümüzdeki Yılların Düzenini Belirleyecek.''

29 Temmuz 2022, Cuma

Şirketler, geçtiğimiz 2 yılda yeni çalışma düzenleri denedi. Bu çalışma düzenleri onlara hem pozitif hem de negatif yanlarını göstererek yeni çalışan deneyimleri tasarlamanın da gerekliliğini gösterdi. Pandemi bu deneyimleri farklı metotlarla tasarlamak için bir kaldıraç etkisi oluştururken, bir yandan da zorunlu değişimleri de beraberinde getirdi. Sonuç olarak yaşadığımız bu son 2 yıl, çalışan deneyimlerini yeniden gözden geçirmek, dijitalleşen çalışma deneyimleri de tasarlamak için aslında bir fırsattı. Bu imkanın HP’de nasıl değerlendirildiğini HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman ile konuştuk.

Pandemi dönemi ve sonrasındaki süreç, HP’nin dijital dönüşümünü nasıl etkiledi? HP açısından dönüşümün en net yaşandığı alan nedir?

Pandemi dijitalleşmeye hız kazandırdı ancak dijitalleşme sürecinde yıllardır süregelen de bir çalışma var. HP olarak yıllardır dönüşüm yolculuğundaki süregelen çalışmalar sayesinde yeni teknolojileri çok daha hızlı bir şekilde pazara sunabiliyoruz. Müşterilerimizin yeni ihtiyaçlarını karşılayacak inovasyonlar geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu doğrultuda yeni nesil teknolojileri uzmanlığımızla birleştirerek müşterilerimize yeni değerler üretmeyi amaçlıyoruz. Dijital dönüşümü toplumun geneline yaymak için dijital referans olacak önemli adımlar atmak, her zaman önceliklerimiz arasında olacak.

Hibrit çalışma şirketlere faydalar sağladığı gibi, çalışan deneyimlerinde sıkıntılara yol açtığı durumlar da oldu. HP, hibrit çalışma düzeninde ne gibi stratejiler izledi; çalışmanın yeni düzeninde en inovatif yaklaşımınız neydi?

HP olarak ürün araştırma ve geliştirme uzmanlarımızın öncülüğünde hibrit çalışmadan kaynaklanan benzersiz teknik zorlukların üstesinden gelmek için geliştirdiğimiz araçlar ve bu araçlar için kriterler de değişti. Örneğin, HP Presence adlı yeni bir video konferans çözümü oluşturduk. Bu, herkesi odaya getirmeye yardımcı olan ve ses düzeylerini otomatik olarak ayarlayarak her katılımcının duyulabilmesini sağlayan bir işbirliği ve toplantı sistemi portföyü. Hibrit toplantılarda sıklıkla; uzaktan katılan çalışanların sesi, ofiste aynı odada bulunanlar tarafından bastırılabiliyor: Bilindiği üzere, toplantılarda yüksek sesle konuşanlar seslerini daha da yükselirken, sessiz kalanlar daha da suskunlaşıyor. Uzaktan katılan konuşmacıların ses seviyesini ayarlandığında, toplantılara verdikleri katkı da duyulacak, bu da daha fazla kişinin toplantılara katılmasını teşvik edecektir. Hibrit çalışma yöntemlerimiz gelişmeye devam ettikçe bu tür sorunlar ve daha kapsayıcı çözümler konusunda daha dikkatli olunması gerekiyor. 

Şu an içerisinde bulunduğumuz dönemde, HP ideal çalışma düzenini nasıl tanımlıyor? İdeali anlayabilmek için çalışanlarla olan iletişim ve deneyim paylaşımında ne gibi metrikler göz önünde bulunduruluyor?

Büyük şirketlerin, personel için yüksek kaliteli bir hibrit iş deneyimi sunma sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul etmesi gerekiyor. HP Hibrit Flex İşçi Nabzı anketine göre çalışanlar da böyle hissediyor: Dünya genelinde, çalışanların yüzde 77'sinin, işi yapmak için ihtiyaç duydukları malzemeleri sağlamanın işverenlerinin sorumluluğunda olduğuna inandığı görülüyor. Bunu yapmak, yetenekleri çekmeye ve elde tutmaya yardımcı oluyor. Çünkü çoğu çalışan, yeni pozisyonlar ararken, hibrit çalışma ortamlarını kolaylaştıran şirketler bulmaya çalışıyor. 

Personel beklentilerini karşılamak, dijital araçlar sağlamak kadar fiziksel çevre ile de ilgili. Ofis çalışanlarının yüzde 32'sinin öngörülebilir gelecekte evden çalışması ve yüzde 26'sının zamanlarını ev ve ofis arasında bölmeleri beklenirken, ekip üyeleri ve iş arkadaşları arasındaki fiziksel mesafeyi kapatmaya yardımcı olan teknoloji kritik önem taşıyor. Örneğin, HP'nin Birleşik Krallık'taki iş ortaklarından bazılarının önümüzdeki 12 ay içinde ofislerini taşımayı planladıklarını biliyoruz.  Hem hibrit bir işgücü için gereken fiziksel alan hem de yüz yüze ve uzaktan çalışanlar arasında kapsayıcı toplantıları teşvik etmek için tasarlanan işbirliği alanlarının doğası açısından bakıldığında, bu kuruluşların kriterleri, üç yıl öncesine göre oldukça farklı.

Çalışanlarımızın sağlığı HP için en önemli önceliklerden biri. Mutlu ve sağlıklı bir ekip olduğunda, iş verimi de yükseliyor. Başlangıçta birkaç haftalık gibi görünen evden çalışma süreci iki yıllık bir maratona dönüştü. Çalışanlarımız için sektörel konuların dışında, sosyal konularda da bağlantı kurmalarını sağlamak için kişisel gelişim, well-being gibi konularda çevrimiçi etkinlikler düzenledik. Bugün, yeni normal dediğimiz ortamda HP, hibrit bir ofis olma yolunda ilerliyor. Çalışanlar evden veya ofisten çalışmak istediklerinde, kendileri için en uygun programı seçmelerine olanak sağlıyoruz. Ofis, bir işbirliği alanına dönüşüyor.

HP, hibrit çalışma düzeninde çevik iş gücü yapısını sağlayabilmek için neler yaptı? Bundan sonra bu yapıyı güçlendirebilemek adına neler hedefleniyor?

Hibrit çalışma, daha doğrusu çalışmak, sadece yeni çözümler satın almak, ardından da üretkenlik ve refahın sihirli bir şekilde en üst düzeye çıkmasını beklemek gibi basit bir şey değil. Hibrit çalışma hem sorunlar hem de fırsatlar yaratan benzersiz bir yönetim modeli. Sorunlar arasında evden çalışmanın sosyalleşmeye etkisi yer alıyor. Türkiye’de “iş arkadaşlarımla sosyalleşmemek motivasyonumu olumsuz etkiledi” diyenlerin oranı yüzde 45,7’yi bulmuş. Ipsos Türkiye'nin Kasım 2021 tarihli araştırmasında ise toplumun yüzde 62'si pandemi döneminde sosyal çevresini kaybettiğini, yüzde 66'sı ise hayatlarının tekdüzeleştiğini belirtmiş.

Diğer bir deyişle, rekabetçi kalmak ve modern pazarda esnek bir işgücü oluşturmak için, kurumların hibrit çalışma araçlarına ve sürecin tümüne kapsayıcı çözümler getirmesi gerekiyor. Her çalışanın duyulmasını, kuruma ve birbirine bağlı hissetmesini ve başarılı olmak için motive olmasını sağlamanın tek yolu bu.

HP’de hibrit çalışmanın getirdiği fiziksel mesafenin kapatılabilmesi, dezavantajlarının önlenebilmesi için ne tür yeni yaklaşımlar uygulandı?

İşbirliğinin hem de iletişimin desteklenmesi, yaratıcılığı teşvik ettiği için 2022'de öne çıkan ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Fiziksel ofislerin çalışanların gerçek zamanlı olarak birlikte beyin fırtınası yapmalarına ve problem çözmelerine ne kadar yardımcı olabileceğini düşündüğümüzde, dikkatli olunmazsa hibrit çalışma, üçünü de zorlaştırabilir. Nisan 2021’de düzenlenen HP Plus anketine göre de gerçekten dünya genelinde masa başı çalışanların yaklaşık üçte ikisi, meslektaşlarıyla sanal olarak işbirliği yapmak zorunda kalmalarının uzaktan çalışmanın önünde bir engel olduğunu söylüyor. PwC Türkiye’nin yaptığı araştırmaya göre İK liderlerinin yüzde 88’i çalışan deneyimini iyileştirmek için çalışanların fiziksel ve duygusal sağlığını korumanın en önemli unsur olduğunu düşünüyor. PwC’nin Küresel CHRO anketinde bu oranın yüzde 84 olduğu dikkate alınırsa, Türkiye’nin küresel ortalamadan daha yüksek orana sahip olduğu görülebilir. İşbirliği bu noktada ülkemizde daha da büyük önem taşıyor. 

Kurumların organizasyonel ve ekip yapılarını yeniden düşünmesi ve hibrit çalışmaya yeni bir çeviklik ve gerçek zamanlı iletişim seviyeleri getirebilecek yeni teknolojilerden ve bulut uygulamalarından yararlanmaya istekli olması gerekiyor. Örneğin, çevrimiçi toplantıları yönetmeye yardımcı olma sorumluluğunu belli bir kişiye vermek, bu kişinin sohbetteki yorumlara dikkat etmesi ve 'elini kaldırmış' kişileri konuşmaya davet etmesi, daha kapsayıcı bir ortam yaratma noktasında çok verimli olabilir. 

HP olarak uzaktan çalışma modeli uzun bir süredir global olarak benimsediğimiz bir model. Tabii ki son dönemde daha çok ön plana çıktı ancak, yıllardır uzaktan çalışmayı benimsiyor ve uyguluyorduk. Ekiplerimiz farklı zaman dilimlerinde farklı ülkelerde bulunabiliyor, bu yüzden bir matris organizasyon yapısına sahibiz. Yazılımdan donanıma kadar en son teknoloji araçlarını kullanarak etkin bir şekilde işbirliği yapmaya alışkınız. Siber güvenlik özellikleri de dahil olmak üzere gerekli tüm altyapımız zaten mevcut olduğu için evden çalışma modeline geçmemiz kolay oldu.
 
Bizim kurum kültürümüz “HP Way“ adını verdiğimiz açık iletişim, koşulsuz dürüstlük, saygı, takım oyunu ve birlikte kazanma yaklaşımı gibi özellikleri barındırıyor. Dolayısıyla çalıştığımız yer ya da model ne olursa olsun ekip çalışmalarımızı verimli bir şekilde sürdürüyor, kolaylıkla adapte olabiliyoruz. 

HP’nin hibrit çalışmayı kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği HP Presence, ekip içi iletişim ve toplantı kalitelerini nasıl etkiledi? 

Fiziksel lojistik gibi nedenlerle bizi kısıtlamayan hibrit toplantıların daha kapsayıcı ekip toplantılarına ev sahipliği yapma şansı sunduğunu görebiliyoruz. Önceden, üst düzey liderlik ve ekip toplantıları, kaç kişinin tek bir odaya sığabileceği veya aynı yerde buluşabileceği ile sınırlıydı. Bugün, birden fazla yerde ve son derece ilgi çekici olan şekillerde daha fazla insan işe katılabiliyor. Herkesin şahsen katılmak istediği durumlarda bu mümkün değildi.

Paylaş:

Bu içeriği beğendiyseniz daha fazlası için ücretsiz üye olun!

SEÇENEKLERİ GÖRÜNTÜLE

Sınırsız Erişime Sahip Olmanın Tam Zamanı

HBR Türkiye içeriğine bir yıl boyunca tüm platformlardan erişin!
ABONELİĞİMİ BAŞLAT

Tüm Arşive Gözatın

Paylaş