SPONSORLU İÇERİK - BASF

Verbund İlkesi

26 Nisan 2017, Çarşamba
Verbund İlkesi

Verbund sistemi,  temel kimyasallardan, otomobil boyaları ve bitki koruma katkı maddeleri gibi yüksek katma değerli ürünlere, etkin değer zincirleri oluşturur. Buna ek olarak, bir tesisin yan ürünleri, bir diğerinin ham maddeleri olarak kullanılabilir. Bu sistemde, kimyasal işlemler daha az enerji tüketir, daha yüksek verimli ürünler üretir ve kaynakları korurlar. Böylece, ham madde ve enerjiden tasarruf ediyor, emisyonları en aza indiriyor, lojistik maliyetleri düşürüyor ve sinerjiden faydalanıyoruz. Bu çözümler, müşterilerimizin daha başarılı olmasını sağlarken, BASF’nin de dünyanın her bölgesinde rekabet gücünü sürdürmesini mümkün kılıyor.

Altı adet Verbund tesisi ve 352 ilave üretim alanıyla BASF, müşterileri ve ortaklarına dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde destek sağlamaktadır.   Verbund, tamamıyla üretim tesisleri, enerji akışları ve altyapının akıllı bir biçimde birbirlerine bağlanmasıyla ilgilidir. Teknik bilgi ve müşteriler birbirleriyle daha akıllı ve verimli (metotlarla/bir şekilde) bir araya getiriliyorlar. 

BASF, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da ikişer tane olmak üzere dünya genelinde toplam altı Verbund tesisini işletmektedir.

Verbund ilkesi, çalışanlarımızı desteklemek için üretim ve teknolojinin ötesine geçmektedir. En iyi ekibi oluşturmak için iş gücümüzün tecrübe ve uzmanlığını kaynaştırıyor ve birleştiriyoruz.

Verbund, emisyon, atık ve kaynak kullanımını azaltmanın yeni yollarını geliştirmektedir. Aynı zamanda, taşıma mesafelerini de en aza indirmektedir. Dolayısıyla Verbund, önemli bir iktisadi varlık olmakla birlikte, aynı zamanda ekolojik faydalar da üretmektedir. Enerji Verbundu ile yılda yaklaşık 6 milyon metrik ton sera gazı emisyonunu önlüyoruz ve Lojistik (Nakliye) Verbundu sayesinde de 280 bin kamyon dolusu yükten tasarruf ediyoruz.

BASF Grubun en büyük Verbund tesisi Almanya’nın Ludwigshafen kentinde yer almaktadır. Verbund fikri burada geliştirilip, en iyi hale getirildikten sonra dünyadaki diğer tesislerde uygulanmıştır.

Kendi iç pazarı olan Avrupa’da BASF, Belçika’nın Antrwerp kentinde bir Verbund tesisi işletmektedir. Her ikisi de Verbund prensibine göre faaliyet gösteren ve Louisiana eyaletinin Geismar ile Teksas eyaletinin Freeport kentlerinde bulunan tesisler, BASF Kuzey Amerika’nın önemli kimyasal pazarındaki varlığının köşe taşlarıdır. Bunlar, Teksas, Port Arthur’daki buhar kırma tesisiyle daha da güçlenmişlerdir. BASF, hızla büyüyen Asya Pasifik pazarında Malezya’da Kuantan ile Çin’de Nanjing’de bulunan iki Verbund tesisiyle faaliyet göstermektedir.

Üretim Verbundu
Temel kimyasallardan tüketim mallarına ve sistem çözümlerine, “Üretim Verbundu” BASF’nin geleneksel temel yetkinliği ve çoklu değer zincirlerini oluşturmaktadır. Eylemsel mükemmellik, birbirine yakın bir biçimde bağlı üretim sistemlerimiz ile ham madde ve enerji kullanımını azaltmamızı ve maliyetleri düşürmemizi sağlayarak, kârlılığımızı sürdürmektedir.

BASF’nin Verbund yapıları ve yüksek verimli enerji santralleri, sadece üretim maliyetlerini düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda çevreyi de korumaktadırlar. Verbund emisyon ve atıkları azaltacak ve kaynakları koruyacak yollar sunmaktadır. BASF, Verbund kavramı sayesinde küresel ölçekte yıllık 1 milyar ABD doları tasarruf gerçekleştirmiştir. Bunun sonucu olarak Verbund önemli bir iktisadi değer olmakla kalmayıp, aynı zamanda ekolojik faydalar da üretmektedir.

  • Üretim faaliyetlerimiz daha uygun maliyetli, daha güvenli ve çevreye uyumludur.
  • Verimli süreçler vasıtasıyla enerji tasarrufu sağlıyoruz
  • Nakliye kaynaklı masraf ve olumsuzlukları azaltıyoruz.

BASF Verbundu, üretim kontrolü, esnek bir biçimde yanıt verme ve bağımsız hareket etme konularında bize yardımcı olan bir “tek kaynaklı sistem”dir. Etkin ağlar hızlı ve kapsamlı karar vermeyi kolaylaştırmaktadır.

Teknoloji Verbundu
BASF, Üretim Verbundu’nun geniş öncü teknolojiler yelpazesinin de ötesine geçen, mükemmel mühendislik yeteneklerine sahip geniş bir uzman kaynağına sahiptir. Söz konusu uzmanlıktan gelecekte daha iyi yararlanılmasını ve bunun yeni uygulamalarda kullanılmasını planlıyoruz. Bunu sağlamak adına, şirket içinde Mühendislik ve Operasyonel Mükemmellik birimi oluşturduk. Bu hareket küresel ağımızı güçlendirmekte ve hem halihazırdaki hem de planlama aşamasındaki üretim tesislerimizde, yeni teknolojiler ile teknolojik gelişmelerin daha etkin bir biçimde bütünleşmesine imkân tanımaktadır.

Buna örnek olarak daha güçlü pilleri verebiliriz. Elektrik nakliyesinin zorlukları, ancak kimyaya dayanan özgün çözümlerle mümkündür. Bazı BASF bölümleri, yenilikçi çözümlerin ortak geliştirilmesi hususunda, bu sektördeki müşterilerle yakın iş birliği içerisindedir. 

Müşteri Verbundu
Müşteri Verbundu’nun temel amacı pazarlarımızla yakın çalışmaktır. Bu pazara yakınlık avantajını, geniş kapsamlı uzmanlığımızı, odaklı ve etkili bir şekilde hedeflerimize yöneltmek için kullanmaktayız. Müşterilerimizin değer zincirleri hakkında detaylı bilgi, gelecekte bizim için şu ankinden bile daha önemli bir hale gelecektir. Çünkü verimliliğin geliştirilmesine, yeni gelişmelere ve yenilikçiliğe yönelik fikirler ve ilham müşterilerimizden gelmektedir. Pazarları ve teknolojileri bu şekilde birbirine bağlamak, yeni iş dallarına ve gelişen pazarlara erişmemize imkân sağlamaktadır. Bu iş birliğinin bir örneği, Daimler ve BASF tarafından ortaklaşa geliştirilen smart forvision konsept araçtır. Otomobil, emsalsiz tasarımı yenilikçi teknolojilerle bir araya getirerek; enerji verimliliği, hafif tasarım ve araç içi sıcaklık kontrolüne bir örnek teşkil etmektedir.

Personel Verbundu
Karmaşık Verbund prensibi, kalifiye ve işine adanmış personel olmadan hayata geçemez.

Bir bütün halinde şirket olarak başarılı olmak için, tüm beceri ve uzmanlıklarımızla katkıda bulunmamız, bunları paylaşmamız gerekmektedir. BASF’nin en iyi ekibi kurmasının yolu budur. Birbiriyle ve iş ortaklarımızla etkin iletişim ağları geliştirmesi, en iyi ekibin tanımlayıcı özelliklerinden biridir.

Ar-Ge personelimiz, piyasalardan aldıkları ilhamla bilimsel verileri bir araya getirerek yenilikçi ürünler yaratmaktalar. BASF bünyesinde, dünyanın dört bir yanındaki 70 tesiste toplam yaklaşık 10.000 Ar-Ge personeli, yenilikçi ürün ve süreçler üzerinde çalışmaktadır.

Verbund prensibimiz bilgi yönetimi ve BASF çalışanları arasındaki iş birliğini de kapsamaktadır. Bilgi Verbundu’muz, dünyanın dört bir yanındaki BASF çalışanlarının uzmanlıklarını birbirleriyle paylaşmalarına olanak sağlamaktadır. Bilim ve Araştırma Verbundu’muzu bilhassa teknoloji platformlarımızda ilave araştırma kapasiteleri kurmak suretiyle güçlendirmiş bulunmaktayız.

Verbund sistemi, dünyadaki bütün BASF üretim tesisleri için ilham kaynağı olmuştur. Bizler de Türkiye’deki üretim tesislerimizde açığa çıkan enerji ve yan ürünleri en etkili şekilde değerlendirerek döngüye yeniden kazandırmayı amaç ediniyoruz. 

(Buğra Kavuncu, CEO / BASF Türkiye)

BASF’nin Verbund konsepti, onlarca yıldır kaynak ve enerji verimliliği bakımından kimya sanayinde mihenk taşı niteliğini taşımaktadır. Örneğin Verbund, üretimde enerjinin verimli kullanımını sağlamaktadır. Bir üretim tesisinde açığa çıkan ısı, başka tesislerde yeniden enerji olarak kullanılabilmektedir. Verbund salınımların ve atıkların azaltılması ve kaynakların korunması için yollar sunmaktadır.

BASF Hakkında

Almanya merkezli kimya firması BASF, değer zinciri boyunca ve ürünlerinde bir döngüsel ekonomi yaklaşımını benimsemektedir. BASF, TÜV SÜD’le birlikte; Üretim Verbundu’nun girişindeki fosil kaynakların yerini, sürdürülebilir şekilde üretilen yenilenebilir kaynakların aldığı yenilikçi “Biyokütle Denge Metodu”nu geliştirdi. Biyolojik temelli ham maddeler, yüzde 100’e varan oranda, bu özgün sertifikasyon metodunu kullanan ilgili satış ürünlerine tahsis edilmektedir. Bu, BASF’ye herhangi bir kimyasal veya malzemeyi, halihazırda mevcut ve birbiriyle bağlantılı üretim tesislerinde yenilenebilir ham maddeler kullanarak üretme olanağı sağlamaktadır. Bunlara karşılık gelen nihai ürünlerin formülasyonu ve kalitesi aynı kalmakta, müşteri süreçlerinin uyumlaştırılması gibi bir ihtiyaç ortaya çıkmamaktadır. Biyokütle Dengeli ürünler, geleneksel ürünlere kıyasla fosil yakıt kaynaklarından tasarruf sağlamakta ve daha sera gazı salınımlarının düşürülmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, BASF’nin ecovio® ürünü, bozunabilir ve toprakta çözünebilir özellikleri onaylı bir biyoplastiktir. Tarımda, BASF biyoplastiklerinden yapılmış malç filmler, geleneksel çok ince malç filmlerin toprağın üzerinde yaratacağı 4.000 tondan fazla plastik parçanın önüne geçilmesine yardımcı olmuştur. Evlerde, ecovio® torbalar ve gıda paketleri, gıda atıklarının toplanmasını güvenli, kolay ve temiz hale getirmektedir. 2006’dan bu yana, BASF biyoplastikleri ilave bir 1,5 milyon ton organik atığın çöp sahalarına atılmaktan veya yakılmak zorunda kalınmasından kurtarmıştır. Organik atık toplanmasını daha da fazla teşvik etmek amacıyla BASF dünyanın her yerinde şehirler ve bölgelerle ortaklıklar tesis etmektedir.

BASF, çok uluslu şirketler kategorisinde Accenture Strateji Ödülüne layık görülmüştür.

“Döngüseller 2017” finalistleri titiz bir değerlendirme ve karar süreciyle seçilmiş olup, her bir kategorinin galibi, Dünya Ekonomik Forumunun 2017 Ocak’ta gerçekleştirilen Davos’taki Yıllık Toplantısında prestijli bir ödül töreniyle onurlandırıldı.

Paylaş:

Sınırsız Erişim Şimdi Senin

Bir yıllık abone olun tüm içerik arşivine sınırsız erişim sağlayın.
ABONE OL

Tüm Arşive Gözatın