Yaman Ungan

Opontia Türkiye Genel Müdürü

“Doğru Yatırım Stratejileri ile Küresel Pazarlara Açılmak Mümkün”

2 Kasım 2021, Salı

E-ticaret son yıllarda en çok rağbet gören alanlardan biri haline geldi ve e-ticaret alanında işleri odağına alan şirketler ve girişimciler artış gösteriyor. Opontia, e -ticaret markalarına yatırım yaparak markaları küresel pazarlara taşıyor. MENA ve Doğu Avrupa bölgesinde en büyük e-ticaret “roll-up” oyuncularından Opontia Genel Müdürü Yaman Ungan ile e-ticaret sektörü ve yatırım şirketinin faaliyetleri hakkında konuştuk.

Opontia, e-ticaret markaları için bir yatırım şirketi. Yatırım hizmeti neleri kapsar? Yatırım danışmanlığı da sağlıyor musunuz?

Opontia, e-ticaret pazar yerlerinde ve/veya kendi web siteleri üzerinden satış yapan markaları bünyesine katarak bu markaları ölçeklendiren, onları bölgesel ve küresel pazar yerlerine açarak büyüten bir e-ticaret yatırım grubudur. Opontia olarak, e-ticarette rüştünü ispat etmiş başarılı markalara yatırım yapıyoruz. Markanın yönetimini ve operasyonlarını devralarak markaya global ve profesyonel bir soluk katıyoruz. Böylelikle markayı bir sonraki seviyeye taşıyor ve global arenada rekabet gücünü arttırıyoruz.

Özgün, başarılı markaları özenle seçiyor ve buluyoruz. Hızlı ve standardize edilmiş değerleme çalışmamızın ardından; marka sahiplerine, markalarını devralmak üzere teklifte bulunuyoruz ve markayı satın alıyoruz. Ardından profesyonel ve global ekiplerimiz vasıtasıyla markanın dönüşümüne başlıyoruz. Bu dönüşümde, markanın pazar yeri operasyonlarını, satış kanallarını, ürün ve ürün geliştirme yöntemlerini, tedarik zincirini ve pazarlama aktivitelerini optimize ediyor ve global seviyeye taşıyoruz. Bunun yanı sıra, markayı öncelikle halihazırda faal olduğumuz Türkiye dışında Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına açıyoruz. Bu bölgesel açılımı, küresel açılım takip ediyor. Markaları global markalara dönüştürüyoruz. Satın aldığımız markalar ile olan ilişkimiz de satın alımın ardından sürmeye devam ediyor: Marka sahiplerini isterlerse danışman olarak içeride tutuyor, markalarını büyüterek yarattığımız faaliyet karından marka sahiplerine kâr payı vererek markalarının global bir markaya dönüşüm yolculuğunda bundan mali fayda da edinmelerini sağlıyoruz.

Nasıl ki geleneksel, global FMCG’lerin bünyesinde çeşitli dikeylerde birçok marka bulunur; Opontia olarak, e-ticaret alanında çeşitli dikeylerde birçok markayı bünyemize katarak global e-ticaret markaları yaratıyoruz.

Yatırım hizmeti, e-ticaret ekosistemini nasıl canlandırıyor?

Bu konuya daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşarak “e-commerce roll-up players” / “e-ticaret yatırım grupları”nın e-ticaret ekosistemine etkisi olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.

Öncelikle, küresel Covid-19 salgını nedeniyle e-ticaret hacmi tüm dünyada büyük bir ivme ile genişledi. Alışveriş yapma örüntülerinin e-ticarete yönelmesiyle birçok yeni e-ticaret markası kuruldu ve e-ticaret hacmine bir kez daha olumlu etkide bulundu. Ancak bu e-ticaret markaları, yeni birer marka/mikro-KOBİ olmalarının doğası gereği; ölçek ekonomisine, sağlıklı büyümek için sermayeye, global bir marka olmak için gerekli profesyonel yönetime ve operasyonel sinerjilere sahip değil. E-ticaret yatırım grupları, bu alandaki ağrı noktalarını gideren çözümleri ile devreye giriyor. Bu noktada, marka sahiplerinin hangi e-ticaret yatırım grubu ile yola devam ettiği büyük önem arz ediyor. Markaya uygun olmayan bir yatırımcı, markanın global potansiyeline ulaşmasını geciktirebilir hatta engelleyebilir. Gerçek anlamda global ve profesyonel bir e-ticaret yatırım grubu ile yola çıkmak şart. Burada, sağladığımız yatırım ve e-ticarette profesyonel ve global standartta know-how’a sahip ekipleri öne çıkıyor.

Opontia e-ticaret markalarını satın alarak e-ticaret ekosistemini taşıyan ana oyunculara, yani markalara, profesyonel yönetim getiriyor ve içeriye ciddi ölçüde sermaye enjekte ediyor. Onları globale pazaryerlerine açarak cirolarını büyütüyor; içeride markayı daha profesyonel yapılandırarak onları global seviyeye taşıyor ve karlılıklarını arttırıyor. Böylelikle, dönüşümlerini Opontia bünyesinde tamamlayan bu markalar, e-ticaret ekosisteminin hem pazar yeri hem diğer kanallarının hacmini büyüterek ekonomiye yarar sağlıyor.

Peki şirketler bu hizmetten ne tür faydalar elde edebilir? Bir şirketin bu tür bir hizmetten azami faydayı elde etmesi için büyük ölçekli veya küçük ölçekli olması gibi bir şart mevcut mu?

Burada marka sahiplerine markalarının değerlerini bugünden peşin nakde çevirme (cash-out) imkanı sunuyoruz. Bu peşin nakit ile, marka sahiplerine istedikleri gibi kullanabilecekleri bir sermaye sağlamış oluyoruz. Marka sahipleri, ceplerine koydukları bu peşin nakit ile; dilerlerse diğer ve/veya yeni girişimleri ve fikirleri için sermaye sağlayabilir, mali olarak yüklü bir miktar ile güvence altında olacaklarından ötürü aileleri ve sevdiklerine daha çok vakit ayırabilir, odaklanmak istedikleri diğer fikir ve hobileri ile mali kaygı yaşamadan ilgilenebilirler.

Markalara ve marka sahiplerine ek olarak, e-ticaret yatırım grupları hem e-ticaret pazar yerlerine hem de tüketiciye yararlı. Yapıtığımız yatırımlar sonucunda markalara derin deneyimimizi aşılıyor, inovasyon getiriyor ve hem yerel hem global pazarlarda büyüme ve rekabetçi olmak için gerekli sermayeyi sunuyoruz. Böylelikle, hem nihai tüketicilere daha iyi bir deneyim sunuyor hem de e-ticaret pazar yerlerinin hacimlerinin büyümesine katkıda bulunuyoruz.

Opontia olarak yatırım kriterlerimiz büyük veya küçük marka ayırmıyor; ancak genellikle salt e-ticaret kanalları üzerinden asgari 2 milyon 500 bin TL FAVÖK (faiz amortisman vergi öncesi kâr, EBITDA) arıyoruz. Çok beğendiğimiz, diğer yatırım kriterlerimize uyan markalarda bu tutarda aşağı yönlü esneyebiliyoruz. Yaptığımız yatırımlarda herhangi bir üst limit bulunmuyor; markanın genel yatırım kriterlerimiz ile uyuşması bizim için önemli.

Opontia, yatırım noktasında özellikle hangi bölgelere odaklanıyor? Burada dikkat ettiğiniz kriterler var mı? Birkaç yıl sonrası için faaliyet alanlarınızda hedefleriniz nedir?

Bugün İstanbul, Varşova, Riyad ve Dubai’de ofislerimiz bulunmakta olup yatırım yapmayı öncelikli olarak amaçladığımız markaların menşei Türkiye, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dır.

Yatırım yapacağımız markalarda; başarılı ve özgün bir marka kimliği, e-ticaret hacmi, toplam satışlar, operasyonel karlılık ve operasyonel kâr marjı, ürün çeşitliliği ve adedi, mevsimselliği olmayan ya da düşük olan sektör gibi birtakım kriterlere bakıyoruz. Global pazarlarda büyümenin en optimum düzeyde nasıl yapılacağının bilincinde bir ekibe sahibiz; bu minvalde, global pazarlara kolaylıkla ölçeklendirilebilir markaları yatırımlarımızda önceliklendiriyoruz.

Türkiye, önemli bir pazar. Opontia olarak, Türkiye ofisimizi Ağustos ayı sonu itibariyle kurmuş bulunuyoruz. Bir yıl içerisinde Türkiye'de en az 15 marka satın almayı hedefliyoruz. Türkiye'de kuvvetli bir takım kurduk ve hızla büyümeye devam ediyoruz. Bugün halihazırda bulunduğumuz diğer ülkeler Polonya, BAE ve Suudi Arabistan. Faaliyet alanımızdaki hedeflerimiz; Türkiye, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın bir numaralı e-ticaret yatırım grubu olmayı sürdürmek ve toplam satış hacmimizi ve faaliyet kârımızı en hızlı düzeyde artırmak.

Mart 2021’de kuruldunuz ve şimdiden ciddi miktarda bir yatırım aldınız. Bu kadar hızlı bir büyümeyi neye borçlusunuz?

Hızlı büyümemizin başarısını, yatırım yaptığımız markalara, markayı ve marka vizyonunu doğurmuş marka sahiplerine borçluyuz. Bu nedenle, marka sahiplerinin Opontia yolculuklarındaki deneyimlerini her daim ön planda tutuyoruz. Satın aldığımız markaları, marka sahiplerinin bizlere emanet ettiğine inanıyoruz ve onlara ve bir nevi çocukları olan markalarına layık olmaya çalışıyoruz. Markalarına yaptığımız yatırım ile yarattığımız hızlı büyümeyi marka sahipleri ile kâr payı olarak paylaşıyor ve onları markalarının global bir markaya dönüşme yolculuğunda hem mali hem duygusal açıdan mutlu ediyoruz.

Hızlı büyümemizin başarısı, markaların gerçek potansiyellerine kavuşmasını sağlamakta yatıyor. Bu potansiyel birçok markada bulunmakla birlikte, bu potansiyeli gerçekleştirmenin yolu profesyonel, global ve adanmış bir takımdan geçiyor. Opontia olarak bu nokta bizim altın bileziğimiz. Hem Türkiye hem global ekiplerimiz e-ticaret, marka yönetimi, ürün geliştirme, lojistik ve tedarik zinciri ve kanal yönetimi alanlarında uzman ve deneyimli kişilerden oluşuyor.

Türkiye e-ticaret alanında nasıl bir potansiyele sahip?

Türkiye, geleneksel perakendede olduğu gibi e-ticarette de önemli bir pazar. Salgın ile birlikte globalde olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaretin toplam tüketim içindeki payı hızla arttı. Türkiye gibi gelişmekte olan ve genç nüfusu kalabalık ülkelerde internet penetrasyonu da hızlı bir ivme ile artmakta. Tüketici deneyimi olarak e-ticaretin sağladığı kolaylıklar da ortada. Bunların hepsi bir araya geldiğinde Türkiye’de e-ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda hem geleneksel perakendeden pay çalarak hem de Türkiye’nin büyümesine paralel olarak giderek artacağını öngörüyorum. 

Paylaş:

Bu içeriği beğendiyseniz daha fazlası için ücretsiz üye olun!

SEÇENEKLERİ GÖRÜNTÜLE

Sınırsız Erişime Sahip Olmanın Tam Zamanı

HBR Türkiye içeriğine bir yıl boyunca tüm platformlardan erişin!
ABONELİĞİMİ BAŞLAT

Tüm Arşive Gözatın

Paylaş